Możesz zgłosić szkodę korzystając z formularza online. Do jego wypełnienia będziesz potrzebował: 

  • informacji z jakiego ubezpieczenia chcesz zgłosić szkodę (OC/AC),
  • numer polisy zgłaszanej szkody,
  • podać datę i godzinę zdarzenia,
  • podać dane osobowe,
  • określić zakres szkody, okoliczności zdarzenia, zakres uszkodzeń,
  • wskazać powiadomione służby (jeżeli były) lub świadków zdarzenia,
  • wskazać role osób występujących w szkodzie np. kierujący (jeżeli występuje), sprawca (jeżeli występuje), poszkodowany (jeżeli jest inny niż zgłaszający), upoważnionego do odbioru odszkodowania (można podać później). Lista ról zależy od zgłaszanej szkody.
  • podać dane do oględzin (jeżeli występują dla danej szkody).

Na końcu zgłoszenia otrzymasz podsumowanie zawierające najważniejsze informacje wraz z numerem Twojego zgłoszenia.

Proces likwidacji szkody możesz również śledzić poprzez osobiste konto w portalu Polisa Online na stronie polisaonline.ergohestia.pl.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×