Ubezpieczenia komunikacyjne MTU to prosta i ryczałtowa oferta ubezpieczeń pojazdu, spełniająca podstawowe potrzeby związane z posiadaniem pojazdu.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Sprawdź również

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia majątkowe MTU to prosta i ryczałtowa oferta ubezpieczeń domu lub mieszkania, spełniająca podstawowe potrzeby.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC ustawowe to obowiązkowe ubezpieczenie zawierane na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

(Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 

Korzyści

Ubezpieczenie OC zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez kierowcę pojazdu.

 

Dla kogo

OC jest przeznaczone dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego.

Kontakt

Minicasco

Ubezpieczenie Minicasco obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, w następstwie powstania w nim szkody całkowitej, w wyniku zdarzenia które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczonego, a ponadto miało charakter losowy i niepewny, na skutek następujących zdarzeń:

 

1) zderzenie się pojazdów;

2) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

3) wandalizm;

4) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

7) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą).

 

Korzyści

Ubezpieczenie daje  optymalną ochronę za szkodę całkowitą, tj. kradzież pojazdu lub szkodę, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody bez konieczności wykupywania pełnego Autocasco.

 

Dla kogo

Minicasco polecane jest Klientom, którym zależy na podstawowej ochronie od kradzieży oraz poważnych szkód i chcą budować swoją historię bonus-malus w zakresie casco pojazdu.

Kontakt

NNW Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez kierowcę lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, wynikające z użytkowania pojazdu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 

· Zgon Ubezpieczonego

· Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

· Czasowa niezdolność do wykonywania pracy lub nauki

· Koszty leczenia

 

Zakres terytorialny: Cały świat

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł


Korzyści

Wypłata świadczenia dla kierowcy i pasażerów w razie doznania uszczerbku na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku, czy leczenia w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych związanych z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku. Ochrona obejmuje zdarzenia wynikające z poruszania się pojazdem, jak również  podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu lub w trakcie bieżącej obsługi, np. przy tankowaniu paliwa, myciu i czyszczeniu pojazdu.

Świadczenia wypłacane są na podstawie rozbudowanej tabeli dostępnej w OWU.

 

Dla kogo

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, który chcą zapewnić sobie oraz pasażerom wsparcie finansowe w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego.

Kontakt

Assistance Pojazdu

Ubezpieczenie Assistance Pojazdu obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy za pośrednictwem Centrum Alarmowego.

Całodobowa pomoc po wypadku, w razie awarii czy unieruchomienia pojazdu, np. rozładowanie akumulatora, brak paliwa.

Przyczyny zdarzeń objęte zakresem ubezpieczenia:

 

a) zderzenie się pojazdów;

b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

c) wandalizm;

d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

g) awaria pojazdu;

h) unieruchomienie pojazdu

 

Zakres usług:

· Holowanie pojazdu z limitem do 150 km, bez minimalnej odległości od domu

· Kontynuacja podróży z limitem do 50 km

· Naprawa pojazdu w celu kontynuowania podróży

· Dowóz paliwa

 

Zakres terytorialny: Polska

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł

 

Korzyści

· Brak minimalnej odległości od domu,

· optymalny zakres usług odpowiadający na najczęstsze potrzeby klienta

 

Dla kogo

Dla osób, które kupiły OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Minicasco.

Kontakt

Ubezpieczenie Szyb

Zapewniamy naprawę albo wymianę zniszczonej lub uszkodzonej szyby za pośrednictwem wskazanego przez ERGO Hestię punktu obsługi w razie uszkodzenia bądź zniszczenia szyby czołowej, szyby tylnej lub szyb bocznych pojazdu, wymienionego w umowie ubezpieczenia.

Szyby objęte są ubezpieczeniem od uszkodzenia lub zniszczenia powstałego na terytorium Europy wskutek następujących zdarzeń:

 

1) zderzenie się pojazdów;

2) uszkodzenie pojazdu spowodowane nagłym zetknięciem się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

3) wandalizm;

4) uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Wymiana lub naprawa szyby jest dokonywana przy użyciu części alternatywnych. W przypadku braku dostępności części alternatywnych usługa realizowana jest przy użyciu części oryginalnych.

Suma ubezpieczenia: 5000 zł

 

Korzyści

Wypłata odszkodowania z tytułu naprawy czy wymiany szyby nie ma wpływu na zniżki za szkodowość w casco pojazdu.

 

Dla kogo

Dla osób, które kupiły OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Minicasco.

Kontakt

Ochrona Utraty Zniżki OC

Ubezpieczenie Ochrona Utraty Zniżki OC obejmuje, przy zawieraniu kolejnej umowy Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z ERGO Hestią, ochronę w następującym zakresie: jeżeli w okresie Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to dla ubezpieczonego pojazdu, przy wyliczeniu wysokości składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia, zachowany zostanie przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie.

 

Korzyści

Zostanie zignorowana jedna szkoda z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przy ustalaniu zniżek za przebieg ubezpieczenia w kontynuacji ubezpieczenia OC na ubezpieczony pojazd.

 

Dla kogo

Dla osób, które kupiły OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kontakt

Zielona Karta

Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Ubezpieczenia Zielona Karta objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw, których biura narodowe w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, o którym mowa w Ustawie OC.

 

Dla kogo

Dla osób wyjeżdzających się do krajów spoza Unii Europejskiej. 

Kontakt
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Preferencyjne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies