Ubezpieczenia majątkowe MTU to prosta i ryczałtowa oferta ubezpieczeń domu lub mieszkania, spełniająca podstawowe potrzeby.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Pliki do pobrania

Sprawdź również

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne MTU to prosta i ryczałtowa oferta ubezpieczeń pojazdu, spełniająca podstawowe potrzeby związane z posiadaniem pojazdu.

Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie mienia, będące bezpośrednim następstwem wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak zalanie, huragan, czy uderzenie pioruna.

 

W ramach ubezpieczenia dostępne są usługi dodatkowe:

  • usunięcie pozostałości po szkodzie
  • powołanie rzeczoznawców do oceny skutków szkody

 

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie (ryczałt) zawierane jest na zryczałtowaną sumę ubezpieczenia 30 000 zł, na wszystkie przedmioty ubezpieczenia, to jest dom lub mieszkanie, budynek gospodarczy, wyposażenie i rzeczy osobiste, bez konieczności wskazywania wartości poszczególnych rodzajów mienia.

Budynek gospodarczy objęty jest ochroną ubezpieczeniową, jeżeli znajduje się w tym samym miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie.

Rzeczy osobiste i wyposażenie objęte są ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy znajdują się w domu, mieszkaniu lub budynku gospodarczym, za wyjątkiem miejsca postojowego.

Ochroną nie są objęte zdarzenia wynikające z wystąpienia powodzi.

Ochrona obejmuje również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na SG 50 000 zł, zabezpieczające przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

 

Korzyści

Suma ubezpieczenia jest ustalona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, więc klient nie musi szacować wartości posiadanego majątku.

 

Dla kogo

Jest to rozwiązanie dla klienta, który nie obawia się poważnych szkód.

Kontakt

Dom i Mieszkanie Assistance

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie Assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie Home Assistance.

Suma ubezpieczenia: 5000 zł

 

Korzyści

· szeroki zakres dostępnych usług, m.in.: pomoc interwencyjna specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, stolarz, szklarz, elektronik)

· w zakresie ubezpieczenia jest również naprawa sprzętu komputerowego oraz AGD/RTV w razie wystąpienia awarii

 

Dla kogo

Dla klienta, chcącego uzupełnić ubezpieczenie majątku o dodatkowe usługi.

Kontakt
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×